Monday, April 22, 2013

ทำไมต้องมีความรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณ

 photo SoulSpiritualIntelligence_zps951000c6.jpg

การขาดความรู้เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์ทั้งหมดทุกข์ทรมานและไม่มีความสุข ทุกวันนี้มนุษย์ทั้งหมดเข้าใจว่า ตัวเขาคือร่างกาย บางครั้งก็เข้าใจว่าตัวเขาคือความรู้สึก บางครั้งก็เข้าใจว่าตัวเขานั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่จริง ซึ่งเป็นอมตะที่เรียกว่า ดวงวิญญาณ (SOUL) ซึ่งอาศัยอยู่ภายในร่างกายและใช้ร่างกายทำสิ่งต่าง ๆ


 photo Humen_1_zpsa0b431a1.jpg


ความไม่รู้เรื่องดวงวิญญาณของมนุษย์ทำให้เกิดสำนึกแห่งการเป็นร่างและใช้ชีวิตโดยขึ้นอยู่กับวัตถุและสิ่งที่สัมผัสได้ เขาตั้งเป้าจะยกระดับความเป็นอยู่ในชีวิต โดยปราศจากความเข้าใจ สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรก ทำไมสภาพร่างกาย สภาพจิตใจและสภาพของสิ่งแวดล้อมของคน 2 คนจึงแตกต่างกันมากตั้งแต่แรกเกิด เขาได้สังเกตว่า บางคนประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายในทุก ๆ ย่างก้าวของชีวิต ขณะที่คนอื่น ๆ ทั้งที่ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด แต่ไม่ประสบความสำเร็จ การตายซึ่งเกิดขึ้นเร็วเกินไปและไม่มีเวลาที่แน่นอน ทำให้เขาสับสน จิตใต้สำนึกของพวกเขาถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องด้วยความกลัวต่อความตาย ซึ่งเขาคิดว่ามันจะตัดสิทธิเขาจากทุกสิ่งที่เขาครอบครองอยู่ด้วยความรัก


 photo Humen_2_zpse7a8aef9.jpg


ทุก ๆ คนที่เกิดมา ถามว่าคนมาจากที่ใดและ หลังจากตายแล้วจะไปที่ไหน? มนุษย์ทนทุกข์ทรมานอย่างมากด้วยสาเหตุจากความหายนะทางธรรมชาติและสงครามที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาสับสนยิ่งขึ้นไปอีก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้ เป็นเหตุให้เขาต้องขบคิดครั้งแล้วครั้งเล่า ว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุโดยบังเอิญ เกิดจากโชคหรือมีกฏควบคุมสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนตายตัว photo Humen_3_zpsdb1ac8c5.jpg


 พวกเขาก็สงสัยด้วยว่า "เขาคือใคร ?" เขาเป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ? หรือเป็นตัวตนที่แท้จริงกันแน่?? ถ้ามนุษย์และโลกเป็นเพียงสิ่งลวงตา มนุษย์ก็ไม่ได้มีอยู่และก็ไม่มีสิ่งใดมีอยู่รอบ ๆ ตัวเขา ..... ซึ่งไม่มีเหตุผลเลย ทำไมคน ๆ หนึ่งจะต้องทำความดี ถ้าโลกนี้ไม่เป็นจริง ??? ทำไมต้องศึกษาเล่าเรียน? ทำไมต้องมีเป้าหมายและทำให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อที่จะได้รับความสมบูรณ์พร้อม เพราะมันจะถูกทำลายล้างด้วยความตายอย่างโหดร้ายในตอนจบ ถ้าปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติของจักรวาล รวมทั้งตัวเขาเป็นความเป็นจริงโดยแท้ แล้วทำไมทุกสิ่งจึงถูกทำลายไปและไม่ยั่งยืนภายใต้กฏวงจรของการเกิดและการตาย

หากประเด็นพื้นฐานของชีวิตเหล่านี้ไม่ได้ทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง การมีสำนึกว่าตนเองเป็นร่าง ก็จะต้องมีขีดจำกัด เช่น ในอดีตกาลที่คนทั้งไปมีการเข้าใจผิดเพราะเพียงมองด้วยตาแล้วตัดสินว่าดวงอาทิตย์นั้นโคจรรอบโลก แต่ความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ เช่นเดียวกัน มนุษย์ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริง ความไม่รู้ก็นำเขาไปสู่การเข้าใจผิดว่าร่างกายที่มีอยู่นั้นเป็นทุกสิ่งและเมื่อร่างกายถูกทำลายทุกสิ่งก็จบสิ้น นี่เป็นผลที่ทำให้พวกเขาทุกข์ทรมานก็ตามมา


 photo Humen_4_zps1c93600b.jpg


ไม่ต้องประหลาดใจเลยว่า ถีงแม้พวกเขาจะพยายามอย่างหนัก พวกเขาก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากความทุกข์และการทรมานในชีวิตได้ เพราะความรู้ที่ไม่ถูกต้องในตัวตนที่แท้จริงของเขา เขาต้องรู้ว่าเขาคือ...ดวงวิญญาณ รู้การทำงานของดวงวิญญาณและรู้บทบาทของดวงวิญญาณ ในละครโลกนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาใช้เพื่อจะทำให้เกิดความสงบ ความพอใจ ความสุข และความเป็นอิสระในชีวิต


 photo Soul_2_2_zpsb7886bfd.jpg

จาก หนังสือ "ราชโยคะ ศาสตร์เพื่อการรู้แจ้ง"
BK. เรืออากาศเอกทรงยศ เปี่ยมใจ

No comments:

Post a Comment